class="page-template page-template-elementor_header_footer page page-id-3615 theme-seocify woocommerce-no-js sidebar-active elementor-default elementor-template-full-width elementor-page elementor-page-3615" data-spy="scroll" data-target="#header">

DỊCH VỤ BACKLINK

DEs Quang cung cấp dịch vụ backlink theo yêu cầu của khách hàng với những gói dịch vụ chi chi tiết như bên dưới, mời quý khách tham khảo các dịch của chúng chi tiết bên dưới.

Dịch vụ backlink

#1/ Dịch vụ backlink đặt theo gói

Trong dịch vụ đặt backlink theo gói, chúng tôi cung cấp những bảng giá có cố định theo các dạng website đặt được đặt backlink đến website của quý khách.

Trước khi sử dụng dịch vụ backlink theo các gói của chúng tôi vui lòng đọc kỹ những điều khoản của chúng tôi để tránh trường hợp tranh chấp và yêu cầu bồi hoàn trong trường hợp đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không hoàn lại chi phí dịch vụ backlink đặt theo gói, vì đây là backlink được đặt từ bên phía nhà quản lý hệ thống. Chúng tôi đã thanh toán với bên cung cấp và chúng tôi không thể yêu cầu bên phía nhà cung cấp hoàn lại khoản chi phí này cho chúng tôi, nên chúng tôi cũng sẽ không hoàn khoản chi phí này lại cho quý khách trong trường hợp backlink đã được đặt thành công.

– Chúng tôi chỉ hoàn tiền cho quý khách trong trường hợp:

1. Dịch vụ backlink chưa được đặt thành công cho quý khách.

2. Backlnk die >30% so với thỏa thuận ban đầu (trong trường hợp số lương backlink die ít chúng tôi sẽ bổ sung backlink cho quý khách đủ với số lượng backlink đã thỏa thuận ban đầu).

* Nếu quý khách không chấp nhận điều khoản này, quý khách vui lòng không sử dụng dịch vụ này của chúng tôi.

#1.A/ DỊCH VỤ BACKLINK DOFOLLOW DA 30+

Dịch vụ backlink dofollow DA 30+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 30 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này 100% là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 230
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 20.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.B/ DỊCH VỤ BACKLINK DOFOLLOW DA 50+

Dịch vụ backlink dofollow DA 50+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 50 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này 100% là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 50
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 30.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.C/ DỊCH VỤ BACKLINK DA 30+

Dịch vụ backlink DA 30+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 30 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này sẽ ngẫu nhiên là backlink nofollow và dofollow, nhưng số lượng backlink dofollow là rất ít và chủ yếu là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 300
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 10.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.D/ DỊCH VỤ BACKLINK DA 50+

Dịch vụ backlink DA 50+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 50 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này sẽ ngẫu nhiên là backlink nofollow và dofollow, nhưng số lượng backlink dofollow là rất ít và chủ yếu là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 60
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 20.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.E/ DỊCH VỤ BACKLINK DA 70+

Dịch vụ backlink DA 70+ là dịch vụt đặ liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 70 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này sẽ ngẫu nhiên là backlink nofollow và dofollow, nhưng số lượng backlink dofollow là rất ít và chủ yếu là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 55
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 30.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.F/ DỊCH VỤ BACKLINK BLOG 2.0

Dịch vụ backlink blog 2.0 là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những blog 2.0 (wordpress, tumblr,….). Những web 2.0 này có chỉ số DA trung bình từ 30 đến 100.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 50
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 50
 • Giá: 10.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.G/ DỊCH VỤ BACKLINK EDU

Dịch vụ backlink Edu là dịch vụ đặt backlink trên những trang web có tên miền dạng xxx.edu.xx hoặc trên những website có nội dung về giáo dục đã được Google xếp loại là website ngành giáo dục. Liên kết ngược từ những website giáo dục phần lớn là những backlink nofollow và một số ít là dofollow.

Backlink sẽ được đặt theo cái dạng liên kết như các liên kết nền tảng bao gồm hồ sơ, theo ngữ cảnh, rút gọn, lập chỉ mục, giới thiệu, … vv.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 160
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 100
 • Giá: 5.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.H/ DỊCH VỤ BACKLINK DOFOLLOW NGẪU NHIÊN

Dịch vụ backlink dofollow ngẫu nhiên là dịch vụ đặt backlink trên những trang web trả về liên kết dofollow, có hoặc có thể không có content.

Backlink sẽ được đặt theo cái dạng liên kết như các liên kết nền tảng bao gồm hồ sơ, theo ngữ cảnh, rút gọn, lập chỉ mục, giới thiệu, … vv.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 1560
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 100
 • Giá: 5.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.I/ DỊCH VỤ BACKLINK NGẪU NHIÊN

Dịch vụ backlink ngẫu nhiên là dịch vụ đặt backlink trên những trang web trả về liên kết dofollow hoặc nofollow, có hoặc có thể không có content. Nhưng phần lớn backlink đều là nofollow và số lượng backlink dofollow ở gói dịch vụ này rất ít và có thể là không có backlink có thuộc tính dofollow.

Backlink sẽ được đặt theo cái dạng liên kết như các liên kết nền tảng bao gồm hồ sơ, theo ngữ cảnh, rút gọn, lập chỉ mục, giới thiệu, … vv.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 1800
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 100
 • Giá: 2.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.J/ DỊCH VỤ BACKLINK SOCIAL PROFILE

Dịch vụ backlink social profile là dịch vụ đặt backlink trên những trang web có nền tảng mạng xã hội chính thống hoặc không chính thông được Google nhận diện và phân loại là nền tảng website mạng xã hội. Backlink sẽ được đặt trong profile của các tài khoản mạng xã hội với những liên kết là dofollow và nofollow.

Nhưng phần lớn backlink đều là backlink nofollow và số lượng backlink dofollow là rất ít.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 200
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 100
 • Giá: 3.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.K/ DỊCH VỤ BACKLINK FORUM PROFILE

Dịch vụ backlink forum profile là dịch vụ đặt backlink trên những trang web có nền tảng là diễn đàn được Google nhận diện và phân loại là nền tảng website forum. Backlink sẽ được đặt trong profile của các tài khoản diễn đàn với những liên kết là dofollow và nofollow.

Nhưng phần lớn backlink đều là backlink nofollow và số lượng backlink dofollow là rất ít.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 400
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 100
 • Giá: 3.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#1.L/ DỊCH VỤ BACKLINK WIKI

Dịch vụ backlink wiki là dịch vụ đặt backlink trên những website nền tảng và nội dung là những trang web wiki giống với những trang web như wikipedia. Backlink wiki 100% là backlink nofollow do chính sách của những trang wiki sẽ không cho phép đặt liên kết dofollow đối với những liên kết ra bên ngoài trang web của nó.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 80
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 100
 • Giá: 5.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.

#2/ DỊCH VỤ ĐI BACKLINK THEO YÊU CẦU

Dịch vụ đi backlink theo yêu cầu là dịch vụ đi backlink trên những trang diễn đàn, blog, social,… theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng trang được đi backlink có thể là do khách hàng lựa chọn hoặc do chúng tôi đề xuất.

#2.A/ DỊCH VỤ ĐI BACKLINK DIỄN ĐÀN

Dịch vụ đi backlink diễn đàn là dịch vụ đặt backlink trên những trang diễn đàn, trang rao vặt tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Những trang diễn đàn và website rao vặt này quý khách có thể do quý khách gửi list diễn đàn hoặc quý khách có thể chọn trong dánh sách diễn đàn và website rao vặt đã có sẵn trong danh sách của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đăng bài trên các trang diễn đàn.
 • Bình luận seeding (10 bình luận) trong bài viết đã đăng trên diễn đàn.
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.
– Giá: 3.000đ/1 backlink

#2.B/ DỊCH VỤ ĐI BACKLINK SOCIAL

Dịch vụ đi backlink social là dịch vụ đặt backlink trên những trang mạng xã hội tại Việt Nam hoặc nước ngoài như linkedin, tumblr, reddit, twitter, medium,…

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đăng bài trên các trang mạng xã hội.
 • Bình luận seeding (10 bình luận) trong bài viết đã đăng trên các social.
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.
Giá: 3.000đ/1 backlink

#2.B/ DỊCH VỤ TẠO TÀI KHOẢN SOCIAL

Dịch vụ tạo tài khoản social là dịch vụ tạo tài khoản trên các social cho website hoặc thương hiệu của quý khách nhằm mục đích nâng cao độ trust của doanh nghiệp và website để tạo sức mạnh cho trang web của quý khách trong giai đoạn đầu thực hiện SEO.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tạo một tài khoản Gmail.
 • Đăng ký tài khoản social.
 • Cập nhật avatar – logo – cover cho tài khoản social.
 • Cập nhật linkweb trên social profile.
 • Cập nhật mô tả cho doanh nghiệp và website trên tài khoản social.
 • Cập nhật đầy đủ các thông tin khác trên các tài khoản social.
 • Báo cáo đầy đủ tài khoản – đường dẫn – tên đăng nhập – mật khẩu và bàn giao tài khoản Gmail.
Giá: 5.000đ/1 tài khoản.