Dịch vụ backlink


DEs Quang cung cấp dịch vụ backlink theo yêu cầu của khách hàng với những gói dịch vụ chi chi tiết như bên dưới, mời quý khách tham khảo các dịch của chúng chi tiết bên dưới.

Dịch vụ backlink

Dịch vụ backlink đặt theo gói

Trong dịch vụ đặt backlink theo gói, chúng tôi cung cấp những bảng giá có cố định theo các dạng website đặt được đặt backlink đến website của quý khách.
Trước khi sử dụng dịch vụ backlink theo các gói của chúng tôi vui lòng đọc kỹ những điều khoản của chúng tôi để tránh trường hợp tranh chấp và yêu cầu bồi hoàn trong trường hợp đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Lưu ý


Chúng tôi không hoàn lại chi phí dịch vụ backlink đặt theo gói, vì đây là backlink được đặt từ bên phía nhà quản lý hệ thống. Chúng tôi đã thanh toán với bên cung cấp và chúng tôi không thể yêu cầu bên phía nhà cung cấp hoàn lại khoản chi phí này cho chúng tôi, nên chúng tôi cũng sẽ không hoàn khoản chi phí này lại cho quý khách trong trường hợp backlink đã được đặt thành công.
* Chúng tôi chỉ hoàn tiền cho quý khách trong trường hợp:
1. Dịch vụ backlink chưa được đặt thành công cho quý khách.
2. Backlnk die >30% so với thỏa thuận ban đầu (trong trường hợp số lương backlink die ít chúng tôi sẽ bổ sung backlink cho quý khách đủ với số lượng backlink đã thỏa thuận ban đầu).
* Nếu quý khách không chấp nhận điều khoản này, quý khách vui lòng không sử dụng dịch vụ này của chúng tôi.

Gói backlink dofollow DA 30+

Dịch vụ backlink dofollow DA 30+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 30 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này 100% là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 230
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 20.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.
 • Gói backlink dofollow DA 50+

  Dịch vụ backlink dofollow DA 50+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 50 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này 100% là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 50
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 30.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.
 • Gói backlink DA 30+

  Dịch vụ backlink DA 30+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 30 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này sẽ ngẫu nhiên là backlink nofollow và dofollow, nhưng số lượng backlink dofollow là rất ít và chủ yếu là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 300
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 10.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.
 • Gói backlink DA 50+

  Dịch vụ backlink DA 50+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 50 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này sẽ ngẫu nhiên là backlink nofollow và dofollow, nhưng số lượng backlink dofollow là rất ít và chủ yếu là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 60
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 20.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.
 • Gói backlink DA 70+

  Dịch vụ backlink DA 70+ là dịch vụ đặt liên kết ngược trên những website có chỉ số DA (Domain Authority theo Moz) từ 70 trở lên. Những liên kết được đặt trên những trang web này sẽ ngẫu nhiên là backlink nofollow và dofollow, nhưng số lượng backlink dofollow là rất ít và chủ yếu là backlink dofollow.

 • Tổng số tên miền trong hệ thống: 55
 • Số lượng backlink đặt tối thiểu: 20
 • Giá: 30.000đ/1 backlink
 • Dịch vụ được đặt trọn đời.
 • Bảo hành backlink live trong 1 năm.
 • Giá dịch vụ đã bao gồm content (content tiếng Anh 100%).
 • Báo cáo danh sách backlink đầy đủ trong file excel.